Dokumente / Skakels

NB: Studente Bediening

(Kliek vir groter prentjie)

Kry al die inligting aangaande die komende Eerstjaarskamp en Kampusbediening in Potchefstroom hier:

Kort Video: https://1drv.ms/v/s!AoS36dRq5ms9hNpqdssJT2CJsc0X0w?e=xo7flI

Meer Inligting: https://kandelaar.org/Eerstejaarskamp/

Inskrywings: https://forms.gle/Ldz7BYy9Fecp2Kgz6

Facebook: https://www.facebook.com/ngkandelaar

(Kliek vir groter prentjie)

Sinode Korrespondensie

Geloofsdokumente, Belydenisskrifte en Formuliere van die NG Kerk, kan vanaf die Kerk Argief se webtuiste verkry word, deur hierdie skakel te kliek.

Diensverhoudinge

Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk 2022

Die Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk (2022 se weergawe) kan afgelaai word as ‘n PDF (3 MB), deur op die skakel te kliek.
Enige kommentaar, aanbevelings of navrae na aanleiding van hierdie hersiene gids kan gerig word aan die Bestuurder: Algemene Taakspan Predikantesake (ATP), Dr. Dewyk Ungerer by [email protected]

Die A tot Z Beleid vir Predikante van die NG Kerk, kan hier afgelaai word: Beleid; Vorms PDF; Vorms Docx

Kerkkantoor

‘n Omvattende handleiding vir Kerkkantoor personeel (PDF 4.4 MB), is deur Ds. Mossie Mostert van die Sinode Noord-Kaapland opgestel en kan hier afgelaai word: Handleiding vir Kerkantoorpersoneel

Huwelike

  • Alle riglyne en belangrike inligting ten opsigte van Huweliksbevestiging en inligting vir Huweliksbevestigers, kan verkry word vanaf die Algemene Sinode se blad: Huweliksbevestigers

Amptelik

SARS en die kerk