All posts by: NGKnetwerk

About NGKnetwerk

Hoe gaan ons 2018 binne? Ek wonder, en toe lees ek weer Josua se boek… Bang, onseker, afhanklik: Ek voel vandag byna soos Josua voor die beloofdeland. Bietjie bang en […]

HERMENEUTIEK beteken “die kuns van verstaan”. Hoe kom begrip tussen mense tot stand en hoe maak ’n mens sin van iets? Aan watter voorwaardes moet voldoen word en hoe verloop die […]