Vaderskap is ‘n baie moeilike taak / werk, wat ‘n man kry op ‘n tyd wat hy die minste daarvoor toegerus is. Dit is ’n Godgegewe taak, ‘n taak waar daar na hom opgekyk word deur baie, ‘n nering waarvoor daar geen graad is nie, geen kursusse, diplomas, en geen ere doktorsgrade op die einde nie.

In enige werksituasie word jy beter en beter soos wat jou kennis en ondervinding toeneem, jy klim die sporte hoër en hoër, dag vir dag, mense se agting en erkenning vir jou neem toe en jy word beter by die dag.

Met vaderskap gebeur die teendeel. Jy presteer dikwels slegter en slegter soos wat die kinders deur verskillende fases gaan, daar is gewoonlik nie veel erkenning nie en die meeste pa’s voel eventueel of hulle gefaal het. Veral as die produk wat gevorm word, nie aan sy verwagtinge voldoen nie. Jy sien, die probleem is eintlik baie eenvoudig. Die meeste pa’s se leerskool is die voorbeeld van ‘n ander pa (sy eie), wat dalk net so sleg gevaar het. Dit klink nogal “gloomy” en of ons patetiese manne onsself vreeslik jammer kry.

Maar ek moet sê, ten spyte van alles, is dit die mees vervullende werk op aarde, en dit staan gelyk aan die taak om ‘n man te wees vir my vrou.

Is jy ‘n pa duisend?  Weet jy, die norm waarteen ek en jy die dinge meet, is om onsself as aardse pa’s, te meet teen ons hemelse Pappa.  1 Joh 4: 8  “Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde”. 

‘n Pa duisend, is een wat sy kinders liefhet! 

Outeur: Willem Botha

http://www.heuning.co.za/dagstukkies%20die%20moeilike%20taak%20van%20vaderskap.htm

Sinode Goudland se NG Welsyn bied ‘n Vaderskapseminaar aan.

Waarom’n vaderskapseminaar?

Afwesige vaders in Suid-Afrika het ‘n uiters negatiewe impak op ons samelewing. Verder het navorsing bewys dat 1 uit 3 kinders mishandel of molesteer word en meeste van die tyd is die molesteerder bekend aan die kind. Ook word 1 uit 4 vroue word fisiek mishandel.

In gesinne waar die pa teenwoordig en aktief betrokke by sy kinders is, funksioneer kinders beter op sosiale, emosionele en kognitiewe vlak.

Fokus van seminaar:

Met die beplande seminaar gaan gefokus word op die “The World Needs a Father” beweging. Dit is ‘n wêreldwye bewing wat fokus op die bou van gesonde gesinne en gemeenskappe. Meer inligting daaroor is beskikbaar op die webblad www.theworldneedsafather.com.

Gemeenteleiers en pa’s word uitgenooi na ‘n seminaar wat aangebied word deur Vian Storm, ‘n geakkrediteerde meester mentor van die “The World Needs a Father” beweging.

Detail van seminaar:

Datum: Saterdag 16 September 2017

Tyd:    08:30 tot 13:00

Plek:   River of Life Church, Elliotstraat, Vanderbijlpark

Koste: R100 per persoon

Indien u belangstel om die geleentheid by te woon kan u ‘n epos stuur na [email protected].

‘n Registrasievorm sal dan aan u voorsien word. Navrae kan gerig word aan Heleen Scholtz by 082 451 7684.