NG Welsyn

Die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid (SKDB) doen die welsynswerk van die Sinode Goudland. Die SKDB werk deur NG Welsyn Noordwes, die sinode se geregistreerde welsynsorganisasie en Organisasie Sonder Winsoogmerk.

Hoofkantoor van die SKDB en NG Welsyn:

Peter Mokabalaan 104
Potchefstroom
2531

Posbus 1570
Potchefstroom
2520

Tel: 018 297 3928/9/30
Faks: 018 293 1027
e-Pos: [email protected] en [email protected]

Webblad: www.ngwelsyn.co.za

Facebook: www.facebook.com/ngwelsyn

Twitter: https://twitter.com/ngwelfare

Visie: Die optimale maatskaplike funksionering van die individu, familie en gemeenskap tot eer van God.

Missie: NG Welsyn is daartoe verbind om ’n omvattende professionele maatskaplike welsynsdiens te lewer.

Leierskap:

Die lede van die SKDB vorm ook die ledevergadering en die Direksie van NG Welsyn en bestaan uit die volgende persone:

 • Voorsitter: Ds Cobus Niemand
 • Ondervoorsitter en Platteland: Ds Ben Botha
 • Vaaldriehoek: Ds Phillip Potgieter
 • KOSH: Ds Coenraad van Staden
 • Potch: Ds Fanus van Staden
 • Wesrand: Ds Piet Stofberg
 • Ampshalwe: Predikant in Sinodale Diens/Besturende Direkteur: Ds Nico van Rensburg

Benoemde lede:

 • Regsadviseur: Adv Johan Pretorius
 • Finansiële Adviseur: Prof Anton du Toit
 • Bestuur en dienste van NG Welsyn:

Die bestuur van NG Welsyn is gesentraliseer in die een maatskappy, NG Welsyn Noordwes. Die dienste word gedesentraliseerd aangebied.

Die werk kan in drie kategorieë verdeel word:

 1. Die kerk se diens aan kinders en gesinne, wat die dienste van twee Kinder- en Jeugsorgsentrums, en 14 Gesinsorgkantore behels.
 2. Die kerk se diens aan ouer persone, wat die dienste van 9 tehuise en een Dienssentrum vir bejaardes behels.
 3. Die kerk se diens aan die breër gemeenskap, wat die dienste van gemeenskapswerk en ontwikkelingsprojekte behels.

Hoofkantoor van die SKDB/NG Welsyn

Bestuurder Finansies
Mnr Anderton Smith
Posbus 1570
Potchefstroom
2520

Tel :018 297 3928
Faks: 018 293 1027
e-Pos: [email protected]

Bestuurder Welsynsdienste: NG Welsyn Noordwes en Gauteng
Mev Shirley Theron
Posbus 2096
Wilropark
1731
sel 0824517683,
Faks: 086 542 6260
e-Pos: [email protected]

Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Noordwes
Me Miranda Visagie
Posbus 1037
Klerksdorp
2570
Tel: 018 462 6028
Faks: 018 464 1214
e-Pos:
[email protected]

Bestuurder Gemeenskapswerk en Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Gauteng
Mev Heleen Scholtz
Posbus 1570
Potchefstroom
2520
Sel: 082 451 7684
Faks: 086 624 1320
ePos: 
[email protected]

Supervisor: Bejaardesorgdienste
Mev Elmarie Rossouw
Posbus 1570
Potchefstroom
2520
Sel: 083 635 2877
Faks: 086 772 4905
e-Pos: [email protected]

Bestuurder Kommunikasie
Mev Anette Degenaar
Posbus 1570
Potchefstroom
2520
T
el: 018 297 3928
F
aks: 018 293 1027
e-Pos: [email protected]