Kontak

HOOFKANTOOR VAN DIE NGK GOUDLAND

Predikant Sinodale Bedieninge (Hoof Uitvoerende Beampte)

Ds NWJ (Nico) van Rensburg
NGK Helikonpark
Condorrylaan
Randfontein

Posbus 982
Randfontein
1760

Tel: 011 412 3210
Sel: 083 534 2341
e-Pos: volbring@ngkgoudland.org.za
(slegs vir vertroulike korrespondensie: ds.nico@ngkgoudland.org.za)

Sekretaresse in die hoofkantoor

Mev Hermien Bezuidenhout
Posbus 4371
Helikonpark
1771

Tel: 011 412 3441
Faks: 011 692 3893
Sel: 073 154 8718
e-Pos: volbring@ngkgoudland.org.za

Kommunikasie

Ds N (Noël) Schreuder
Sel: 082 899 8400
e-Pos: ds.noel@ngkgoudland.org.za
(Alle korresponsie aan die Sinode gaan aan volbring@ngkgoudland.org.za)

Personeelsake en finansies

Mev CJ (Classina) Cornelius
Posbus 32034
Totiusdal
0134

Tel: 012 331 7608/9
Faks: 086 515 2731
e-Pos: classina@ngkgoudland.org.za

Me Elsa Kaestner
Tel 012 331 7608/9
Faks 086 515 2730
e-Pos: elsa@ngkgoudland.org.za

Die personeel van die kantoor verrig administratiewe funksies soos aan hulle opgedra deur die Sinode van Wes-Transvaal. Die kantore is geleë in:

Potgieter Park 603
Meyerstraat 888
Rietfontein
Pretoria
Tel: 012 331 7608/9
Faks: 086 515 2729/30/31
e-Pos: goudadmin@ngkgoudland.org.za

PSD Barmhartigheid

Ds NWJ (Nico) van Rensburg
Tel: 011 412 3210
Sel: 083 534 2341
e-Pos: bestuur@ngwelsyn.co.za

Predikante Pensioenfonds en Amptenare Pensioenfonds

Mnr TP (Theo) Smith
Pretoriusstraat 1200
Hatfield
0083

Posbus 13528
Hatfield
0028

Tel: 012 342 0415
Faks: 086 696 3548
e-Pos: theo@pensioene.co.za

Bestmed (kerkgroep) 

NG Kerk-groep korporatiewe kliëntediensadviseur
Maandag tot Vrydag (08:00-16:00)
Veronica Stuurman
Tel: 012 472 6456
e-Pos: veronicac@bestmed.co.za

Bestmed Oproepsentrum: 086 000 2378
e
-Pos: service@bestmed.co.za
Faks: 012 472 6500.

Instap fasiliteit:
Blok A, Glenfield Kantoorpark
Oberonlaan 361
Faerie Glen
Pretoria

Argief

Die Goudland Sinode bly by die argief van die Sinode van Wes-Kaapland ingeskakel.

Argiefgebou
Noordwal-Wesstraat 1
Stellenbosch

Posbus 34
Stellenbosch
7599

Tel: 021 882 9923
Faks 086 617 5963
e-Pos: argief@kaapkerk.co.za

Saakgelastigde
Ds Bossie Minnaar
Tel: 021 957 7104
Sel: 083 270 5211
e-Pos: bossie@kaapkerk.co.za

Hoofbeampte
Mev Liesl Rabie
Tel: 021 882 9923
e-Pos: liesl@kaapkerk.co.za

Webwerf: www.kerkargief.co.za

Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Organiserende Sekretaris
Ds JH (Johan) Peyper
Posbus 2002
Kemptonpark
1620

Tel: 011 970 4010
Faks: 011 970 2506
Sel: 082 335 1722
e-Pos: peyper@biblesociety.co.za