Diakonale

07Sep 2017

Vaderskap is ‘n baie moeilike taak / werk, wat ‘n man kry op ‘n tyd wat hy die minste daarvoor toegerus is. Dit is ’n Godgegewe taak, ‘n taak waar daar na hom opgekyk word deur baie, ‘n nering waarvoor daar geen graad is nie, geen kursusse, diplomas, en geen ere doktorsgrade op die einde […]