Bedieninge

Predikantebediening

Leier: Dr GS (Gert) Cordier, Posbus 6017, Greenhills 1767, tel 011 412 3907, faks 011 693 4851, sel 083 555 6426, e-pos gert@randfontein.ng.org.za

Fokus – Bediening aan emeriti: Ds Willie van der Merwe, sel 082 578 3995

Gemeentebediening

Leier: Ds P-N (Pieter-Nel) Klopper, Posbus 5423, Weltevredenpark 1715, tel 011 760 2669, faks 011 760 5827, sel 083 458 0390, e-pos pieter-nel@vlng.co.za

Fokus – Jeugbediening: Ds Nicole Hamman, Posbus 263053, Drie Riviere 1935, tel 016 454 0018, faks 016 423 3082, epos nicole.hamman@gmail.com, sel 072 412 030

Fokus – Vrouebediening: Ds I (Irma) van Rensburg, Posbus 982, Randontein 1760, tel 011 412 3441, sel 083 697 6467

Studentebediening

Leier: Ds Marius (MJ) de Beer, Mooilaan 10, Potchefstroom 2531 tel/faks 018 290 5500, sel 082 4944 058, e-pos leraargrimbeek@xsinet.co.za

 • Platteland: Vakant
 • Potch: Coenie Calitz
 • KOSH: Schalk Scott
 • Wesrand: Dr Enrico Casaleggio
 • Vaaldriehoek: Ds Nicole Hamman
 • Ring van Potchefstroom
 • Studenteleraars

Kommunikasie en bemarking

Ds N (Noël) Schreuder

Fondse

Leier: Ds JPA (Johan) Brink, Posbus 186, Fochville 2515, tel 018 771 6567/5422, sel 083 459 5214, e-pos jpabrink@gmail.com

Lede:

 • Platteland: Ds Rias Loots
 • Potch: Vakant
 • KOSH: Ds Francois van Heerden
 • Wesrand: Ds Neels Kloppers
 • Vaaldriehoek: Dr Deon Senekal
 • Mev Classina Cornelius

Sinodale Regskommissie

Leier: Dr JA Kritzinger

Skriba: Ds Marius de Beer

Lede:

 • Platteland: Di Attie Bezuidenhout, Willie van der Merwe, dr Grant du Plessis
 • Potch: Vakant
 • KOSH: Ds Schalk Scott
 • Wesrand: Di Rudolph Momberg, Chris Smith, Irma van Rensburg
 • Vaaldriehoek: Ds Danie Krüger, prof Elda de Waal, Cobus Grove
 • Addisionele lede: Di Japie du Plessis, Jurie Wessels
 • PSD: Ds Nico van Rensburg

Sending

Leier: Dr MJG (Grant) du Plessis, Danie Smutslaan 15, Lichtenburg 2740, tel 018 632 3751, e-pos mjgduplessis@gmail.com, sel 082 614 8263.

Ampshalwe PSD Sending Emeritus: Ds JvW (oom Japie) du Plessis, Posbus 161, Delareyville 2770, tel/faks 053 948 1206, sel 084 505 5744.

Lede:

 • Platteland: Oudl Chrisjan Smook
 • Potch: Ds Düring Cornelius
 • KOSH: Vakant
 • Wesrand: Ds Anton Mieny
 • Vaaldriehoek: Vakant

NOORDWES

Fasiliteite

Tehuise vir Bejaardes

Supervisor: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, sel 083 635 2877, faks 086 772 4905, e-pos elmarie.rossouw@ngwelsyn.co.za

Bloemhof: Japie Kritzinger Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, Malherbestraat 20, Bloemhof 2660, tel 053 433 1403, faks 053 433 0044, e-pos japiektvb@iafrica.com

Delareyville: Huis Delarey, Kerkstraat 30, Posbus 491, Delareyville, 2770, tel 053 943 1928, faks 086 299 4426, e-pos huisdelarey@lantic.net

Klerksdorp: Klerksdorp Tehuis vir Bejaardes en Schoonspruit Aftree-oord, Rosinstraat 6, Freemanville, Klerksdorp 2571, tel 018 462 5638/464 1822, faks 018 464 2756, e-pos klerksdtvb@mweb.co.za

Koster: Koster Tuiste vir Bejaardes en Aftree-oord, Malanstraat 51, Posbus 127, Koster 2825, tel/faks 014 543 2052/3, e-pos kostertvb@telkomsa.net

Schweizer-Reneke: Silwerjare Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, Marksonstraat 16, Posbus 163, Schweizer-Reneke 2780, e-pos silwerjare@mweb.co.za, tel/faks 053 963 1330.

Wolmaransstad: Wolmaransstad Tehuis vir Bejaardes, Kockstraat 58, Posbus 417, Wolmaransstad 2630, tel 018 596 1159, e-pos wolmarans@telkomsa.net, faks 018 596 2939.

Kinder- en Jeugsorgsentrum

Potchefstroom: Abraham Kriel Kinder- en Jeugsorgsentrum, Kruisstraat, Posbus 1477, Potchefstroom 2520, tel 018 294 5380/294 5347/8, faks 018 294 5384, epos akkh@iafrica.com

Algemene Maatskaplike Werk

Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Noordwes: Me M Visagie, Posbus 1037, Klerksdorp 2570, tel 018 462 6028, faks 018 464 1214, e-pos: m.visagie@mweb.co.za

Takke

 • Klerksdorp: NG Welsyn Klerksdorp, Halgrynstraat 5, Posbus 1037, Klerksdorp 2570, tel 018 462 9887/8, faks 018 464 1214, e-pos ngwklerksdorp@absamail.co.za
 • Lichtenburg: NG Welsyn Lichtenburg, Gerrit Maritzstraat 27, Posbus 586, Lichtenburg 2740, tel 018 632 4347, e-pos ngwlichtenburg@gmail.com faks 018 632 6848.
 • Potchefstroom: NG Welsyn Potchefstroom, Maherrystraat 28, Posbus 470, Potchefstroom 2520, tel 018 297 7347/8, e-pos ngwpotch@mweb.co.za, faks 018 297 7348.
 • Schweizer-Reyneke: NG Welsyn Schweizer-Reneke, Schweizerstraat 21, Posbus 567, Schweizer-Reneke 2780, e-pos ngwsreneke@mweb.co.za, tel/faks 053 963 1156.
 • Wolmaransstad: Verwes Maatskaplike Dienste, Broadbentstraat 37, Posbus 75, Wolmaransstad 6630, tel 018 596 1318, e-pos verwesmd@telkomsa.net, faks 018 596 2009.
 • Zeerust: NG Welsyn Zeerust, Van Riebeeckstraat 17, Handhaaf en Bou Meisieskoshuis. Posbus 353, Zeerust 2865, tel 018 642 1312, faks 018 642 1312, e-pos ngzst.adm@gmail.com

GAUTENG

Fasiliteite

Tehuise vir Bejaardes

Supervisor: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, sel 083 635 2877, e-pos elmarie.rossouw@ngwelsyn.co.za faks 086 772 4905.

Krugersdorp: Luipaardsvlei Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, H/v Hompesstraat en Chamdorweg, Lewisham, Krugersdorp, Posbus 4043, Luipaardsvlei 1743, tel 011 955 2108/9, faks 011 955 3657, e-pos luiptvb@mweb.co.za

Meyerton: Huis Meyerton en Aftree-oord, Shippardstraat 32, Posbus 403, Meyerton 1960, tel 016 362 0045, faks 016 362 4704, e-pos huism@mweb.co.za

Vanderbijlpark: Jeugland Tuiste vir Bejaardes, Jeugland Aftree-oord en Kiewietsnes Aftree-oord, Conan Doylestraat 10, Posbus 59, Vanderbijlpark 1900, tel 016 933 3995/933 0323, faks 016 933 3995, e-pos jeugland@iburst.co.za

Kinder- en Jeugsorgsentrum

Vereeniging: Catherine Robson Kinder- en Jeugsorgsentrum, Joubertstraat 1, Posbus 496, Vereeniging 1930, tel 016 455 1733, faks 016 455 1793, e-pos catherinerobson@absamail.co.za

Algemene Maatskaplike Werk

Gauteng: Provinsiale Bestuurder Gesinsorg
Mev Heleen Scholtz
Posbus 1570
Potchefstroom
2520

Sel: 082 451 7684
Faks: 086 624 1320
e-Pos: heleen@ngwelsyn.co.za

Takke

 • Carletonville: NG Welsyn Carletonville, Northview-woonstel 23, Kaolinstraat, Posbus 295, Carletonville 2500, tel 018 787 4038/9, faks 018 787 3653, e-pos ngwcarletonville@telkomsa.net
 • Fochville: Fochville Maatskaplike Dienste, Russelgebou (1ste vloer), H/v Park en Presidentstrate, Posbus 81, Fochville 2515, tel 018 771 2871/3773, e-pos fochvillemd@telkomsa.net
 • Krugersdorp: NG Welsyn Krugersdorp, H/v Omega- en Kommissarisstraat, Posbus 603, Krugersdorp 1740, tel 011 660 3183/4, faks 011 660 5639, e-pos
  ngw.krugersdorp@nashuaisp.co.za
 • Meyerton: NG Welsyn Meyerton, NG Kerkgebou, Lochstraat, Posbus 115, Meyerton 1960, tel 016 362 0864, e-pos ngwmeyerton@mweb.co.za, faks 016 362 2315.
 • Randfontein: NG Welsyn Randfontein, H/v Stegman- en Buitenstraat, Randpoort 1760, Posbus 6480, Greenhills, Randfontein 1767, tel 011 412 1035, faks 011 412 3197, e-pos ngwrandf@mweb.co.za
 • Roodepoort: NG Welsyn Roodepoort, Jan van Rooyenstraat 24, Witpoortjie, Roodepoort, Posbus 3118, Witbeeck 1729, tel 011 955 6924, faks 011 955 5719, e-pos ngwroodepoort@telkomsa.net
 • Vanderbijlpark: NG Welsyn Vanderbijlpark, H/v JJ Smith- en FW Reitzstraat (Kerkgebou), Posbus 282, Vanderbijlpark 1900, tel 016 981 1044, faks 016 981 1046, e-pos ngwelsyn@execnet.co.za
 • Vereeniging: NG Welsyn Vereeniging, NG Kerkgebou, Hofmeyerstraat, Vereeniging, Posbus 272, Vereeniging 1930, tel 016 421 4044/5, sel 083 635 2877, faks 016 421 1262, e-pos ngwvereeniging@absamail.co.za

Gemeenskapswerk

Emanang Nokeng Wes-Rand: H/v Corlettlaan en Jan van Rooyenstraat, Posbus 3002, Witbeeck 1729, sel 083 268 3660, e-pos gemwerk@mweb.co.za of
venessa.vanheerden@ngwelsyn.co.za