All posts by: NGKnetwerk

About NGKnetwerk

Hoe gaan ons 2018 binne? Ek wonder, en toe lees ek weer Josua se boek… Bang, onseker, afhanklik: Ek voel vandag byna soos Josua voor die beloofdeland. Bietjie bang en onseker oor die toekoms. Hoe gaan dit met Goudland gaan in 2018? Hoe gaan die politiek van ons land uitspeel in 2018? Gaan daar uitkoms […]

Die volgende 4 gewoontes is geïdentifiseer as die belangrikste kenmerke waarop God ons laat fokus. 1. Reisend in die Rigting van God se Koninkryk Die gestuurde kerk het ’n reis ingesteldheid wat: Sy roeping verstaan as ’n getuienis van die Evangelie van die inbreking van God se regering. Daarna strewe om ’n instrument; ’n agent […]

HERMENEUTIEK beteken “die kuns van verstaan”. Hoe kom begrip tussen mense tot stand en hoe maak ’n mens sin van iets? Aan watter voorwaardes moet voldoen word en hoe verloop die verstaans­proses presies? In ’n enger sin verwys her­me­neutiek na die metodes en tegnieke wat gebruik word om geskrewe tekste te interpreteer. In teologie* word die […]

Vaderskap is ‘n baie moeilike taak / werk, wat ‘n man kry op ‘n tyd wat hy die minste daarvoor toegerus is. Dit is ’n Godgegewe taak, ‘n taak waar daar na hom opgekyk word deur baie, ‘n nering waarvoor daar geen graad is nie, geen kursusse, diplomas, en geen ere doktorsgrade op die einde […]