Ons wil graag as Sinode ons medelye betuig met almal in die Suid en Wes Kaap wat in ‘n tyd van nood regtig swaarkry.

Ons besef dat die droogte groot eise stel aan ons lidmate in die gebiede.

Na die droogte het die storms weereens groot skade aangerig wat nie die antwoord was waarvoor ons saam met julle gebid het nie.

Saam met dit het die vuur gekom wat vir baie mense groot trauma en skade veroorsaak het.

Ons as Sinode Goudland wil julle verseker dat ons regtig in gebed voor die Here is vir julle. Ons roep ons hele Sinode op tot gebed en vra ook ons sinode om hulp te verleen. Indien daar iemand is wat finansieel kan help kan dit by ons kerkkantoor inbetaal word.

Wes Kaap Sinode het in 2016 toe ons Sinode swaar gely het onder die droogtetoestande na vore gekom met hulp en ondersteuning en het ons gedra in gebed.

Ons sal alle hulp wat ons ontvang in die vorm van geld dadelik aan julle oorbetaal om mense in nood by te staan.

Groete in Christus,

Johan